Disertacijos gynimas

gruodžio 12, 2009 § Parašykite komentarą

Gruodžio 18 d. VDU ir KFMI doktorantė Daiva Tamošaitytė gins daktaro disertaciją: Moteriškasis śakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje (Filosofija, Filosofijos istorija). Disertacijos anotacija.

Darbo vadovas: prof. dr. Audrius Beinorius (filosofija, VU).

Disertacijos gynimo taryba:

pirmininkas – prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas (filosofija, KFMI).

nariai – prof. habil. dr. Bronislavas Genzelis (filosofija, VDU), prof. dr. Gintautas Mažeikis (filosofija, VDU), prof. dr. Tomas Sodeika (filosofija, KTU), doc. dr. Valdas Jaskūnas (menotyra, VU).

Oficialieji oponentai – prof. habil. dr. Bronislavas Kuzmickas (filosofija, MRU), prof. dr. Algis Uždavinys (filosofija, KFMI).

Kur:

 • Kultūros, filosofijos ir meno instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius.

Kada:

 • Gruodžio 18 d., penktadienį, 17 val.
Reklama

Disertacijos gynimas

gruodžio 12, 2009 § Parašykite komentarą

Gruodžio 18 d. VDU ir KFMI doktorantė Vaida Asakavičiūtė gins daktaro disertaciją: Gyvenimo sampratos sklaida Friedricho Nietzsche`s filosofijoje (kritinė analizė) (Filosofija, Filosofijos istorija). Disertacijos anotacija.

Darbo vadovas: prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas (filosofija, KFMI).

Disertacijos gynimo taryba:

pirmininkas – prof. habil. dr. Bronislavas Genzelis (filosofija, VDU)

nariai – prof. habil. dr. Bronislavas Genzelis (filosofija, VDU), prof. dr. Gintautas Mažeikis (filosofija, VDU), doc. dr. Svetlana Valiulis (filologija, VPU), dr. Naglis Kardelis (filosofija, VU), dr. Aivaras Stepukonis (filosofija, KFMI).

Oficialieji oponentai – prof. habil. dr. Bronislavas Kuzmickas (filosofija, MRU), dr. Stanislovas Mostauskis (filosofija, KFMI).

Kur:

 • Kultūros, filosofijos ir meno instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius.

Kada:

 • Gruodžio 18 d., penktadienį, 15 val.

Disertacijos gynimas

lapkričio 14, 2009 § Parašykite komentarą

Lapkričio 24 d. VDU doktorantas Tomas Pabdedinskas gins daktaro disertaciją tema: Žmogaus atvaizdo ir identiteto santykis šiuolaikinėje Lietuvos fotografijoje (Menotyra, Meno kritika). Disertacijos anotacija.

Darbo vadovas: doc. dr. Danutė Žukienė (menotyra, VDU).

Disertacijos gynimo taryba:

pirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas (menotyra, VDU).

nariai – prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis (filosofija, VPU), prof. dr. Gintautas Mažeikis (filosofija, VDU), dr. Ieva Pleikienė (menotyra, VDA),  dr. Linara Dovydaitytė (menotyra, VDU).

Oficialieji oponentai – dr. Agnė Narušytė (menotyra, VDA), doc. dr. Laima Laučkaitė (menotyra, KFMI).

Kur:

Kada:

 • Lapkričio 24 d., antradienį, 16 val.

Disertacijos gynimas

gegužės 20, 2009 § Parašykite komentarą

Aušra Malkevičiūtė gins daktaro disertaciją tema: Rusų nacionalinio pasaulėvaizdžio įtaka Nikolajaus Berdiajevo filosofijai. Disertacijos anotacija.

Darbo vadovas: prof. habil. dr. Bronius Genzelis (VDU).

Disertacijos gynimo taryba:

pirmininkas – prof. dr. Tomas Sodeika (KTU).

nariai – prof. habil. dr. Romualdas Grigas (VPU), doc. dr. Dalius Jonkus (VDU), doc. dr. Mindaugas Romualdas Japertas (VDU),  doc. dr. Asija Kovtun (VDU).

Oficialieji oponentai – prof. habil. dr. Jūratė Baranova (VPU), doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius (KFMI).

Kur:

 • VDU, K. Donelaičio g. 52, M. Gimbutienės – 211 auditorija, Kaunas.

Kada:

 • Gegužės 22 d., penktadienį, 12 val.

Disertacijos gynimas

balandžio 30, 2009 § Parašykite komentarą

Donatas Večerskis gins daktaro disertaciją tema: Intersubjektyvumo ir kūniškumo plotmių sankirta. Fenomenologinė perspektyva. Disertacijos anotacija.

Darbo vadovas: doc. dr. Dalius Jonkus  (VDU).

Disertacijos gynimo taryba:

pirmininkas – prof. habil. dr. Bronius Genzelis (VDU).

nariai – prof. dr. Rita Šerpetytė (VU), doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius (KFMI), doc. dr. Arūnas Mickevičius (VU), doc. dr. Gediminas Karoblis (VDU).

Oficialieji oponentai – prof. dr. Tomas Sodeika (KTU), doc. dr. Mintautas Gutauskas (VU).

Kur:

 • VDU, K. Donelaičio g. 52, M. Gimbutienės – 211 auditorija, Kaunas.

Kada:

 • Gegužės 8 d., penktadienį, 13 val.

Disertacijos gynimas

balandžio 1, 2009 § Parašykite komentarą

Agnieška Juzefovič gins daktaro disertaciją tema: Tuštumos samprata daoizme ir fenomenologijoje bei jos raiška dailėje. Disertacijos anotacija.

Darbo vadovas: prof. dr. Tomas Sodeika (KTU).

Disertacijos gynimo taryba:

pirmininkas – prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas (KFMI).

nariai – prof. habil. dr. Bronislavas Genzelis (VDU), dr. Naglis Kardelis (VU), akad. prof. dr. Algis Mickūnas (Ohajo universitetas), dr. Dalia Švambarytė (VU).

Oficialieji oponentai – prof. dr. Algis Uždavinys (KFMI), prof. dr. Audrius Beinorius (VU).

Kur:

 • KFMI, Saltoniškių g. 58-213, Vilnius.

Kada:

 • Balandžio 10 d., penktadienį, 15 val.

Where Am I?

You are currently browsing the Disertacijos category at here and now.